Veidlapa E106 no NORVĒĢIJA

Izziņa par PSD parādu sociālās apdrošināšanas vai slimokasēm

Pakalpojuma cena 60 €. Pasūtot šo pakalpojumu kopā ar nodokļu atmaksu, tad pakalpojuma cena ir €40.